Danh sách

Oresol hương cam

0
Oresol hương cam - SĐK VD-14080-11 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. Oresol hương cam Hộp 20 gói, 35 gói x 5,58g thuốc bột - Glucose, Natri clorid, kali clorid, natri citrat