Danh sách

Mixid H injection

0
Mixid H injection - SĐK VN-14626-12 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. Mixid H injection nhũ dịch tiêm truyền tĩnh mạch - Glucose; nhũ tương béo, acid amin, chất điện giải

Mixid L injection

0
Mixid L injection - SĐK VN-14627-12 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. Mixid L injection nhũ tương tiêm truyền tĩnh mạch - Glucose, nhũ tương béo, acid amin, chất điện giải