Danh sách

Osmotang 10%

0
Osmotang 10% - SĐK VN-8328-04 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. Osmotang 10% Dung dịch truyền - Glucose, sodium chloride, potassium chloride

Osmotang 5%

0
Osmotang 5% - SĐK VN-8329-04 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. Osmotang 5% Dung dịch truyền - Glucose, sodium chloride, potassium chloride