Danh sách

Oresol II 5,63g

0
Oresol II 5,63g - SĐK VNA-0368-02 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. Oresol II 5,63g Thuốc bột - Glucose, sodium chloride, sodium citrate, potassium chloride, hương cam