Danh sách

Oresol hương táo 5,6g

0
Oresol hương táo 5,6g - SĐK V912-H12-05 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. Oresol hương táo 5,6g Thuốc bột - Glucose, sodium chloride, sodium citrate, potassium chloride, Hương táo