Danh sách

Thuốc Natri clorid 0

Natri clorid 0,45% &glucose 5%

0
Natri clorid 0,45% &glucose 5% - SĐK VNB-1389-04 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. Natri clorid 0,45% &glucose 5% Dịch truyền - Glucose, sodium chloride
Thuốc Dextrose Natri - SĐK VNA-0858-03

Dextrose Natri

0
Dextrose Natri - SĐK VNA-0858-03 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. Dextrose Natri Dung dịch tiêm truyền kèm toa hướng dẫn sử dụng - Glucose, sodium chloride

0,18% Natri clorid và 4, 3% glucose

0
0,18% Natri clorid và 4, 3% glucose - SĐK VNB-1283-02 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. 0,18% Natri clorid và 4, 3% glucose Dịch truyền - Glucose, sodium chloride

0,9% Natri clorid và 5% glucose

0
0,9% Natri clorid và 5% glucose - SĐK VNB-1284-02 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. 0,9% Natri clorid và 5% glucose Dịch truyền - Glucose, sodium chloride