Danh sách

Opebecovit

0
Opebecovit - SĐK VN-6974-02 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. Opebecovit Dung dịch tiêm - Glucose, Thiamine hydrochloride, riboflavin, Nicotinamide, Pyridoxine