Danh sách

Billerol 600

0
Billerol 600 - SĐK VD-19465-13 - Thuốc cấp cứu và giải độc. Billerol 600 Bột đông khô pha tiêm - Glutathion 600mg

Acezym 600

0
Acezym 600 - SĐK VD-14244-11 - Thuốc cấp cứu và giải độc. Acezym 600 Hộp 1 lọ bột pha tiêm và 1 ống dung môi 10ml - Glutathion 600mg

Glurinax 600

0
Glurinax 600 - SĐK VD-26491-17 - Thuốc cấp cứu và giải độc. Glurinax 600 Bột đông khô pha tiêm - Glutathion 600mg
Thuốc Vinluta 300 - SĐK VD-19987-13

Vinluta 300

0
Vinluta 300 - SĐK VD-19987-13 - Thuốc cấp cứu và giải độc. Vinluta 300 Thuốc tiêm bột đông khô - Glutathion 600mg
Thuốc Glutaone 600 - SĐK VD-15116-11

Glutaone 600

0
Glutaone 600 - SĐK VD-15116-11 - Thuốc cấp cứu và giải độc. Glutaone 600 Bột đông khô pha tiêm - Glutathion 600mg
Thuốc Vinluta 600 - SĐK VD-19988-13

Vinluta 600

0
Vinluta 600 - SĐK VD-19988-13 - Thuốc cấp cứu và giải độc. Vinluta 600 Thuốc tiêm bột đông khô - Glutathion 600mg