Danh sách

Pomulin Injection

0
Pomulin Injection - SĐK VN-9907-10 - Thuốc cấp cứu và giải độc. Pomulin Injection Bột pha tiêm - Glutathione

Pomulin Injection

0
Pomulin Injection - SĐK VN-9908-10 - Thuốc cấp cứu và giải độc. Pomulin Injection Bột pha tiêm - Glutathione

Glutathion Injection ‘Tai Yu’

0
Glutathion Injection 'Tai Yu' - SĐK VN-8319-04 - Thuốc cấp cứu và giải độc. Glutathion Injection 'Tai Yu' Thuốc bột pha tiêm - Glutathione

Glutathione Injection “Tai Yu” 600mg

0
Glutathione Injection "Tai Yu" 600mg - SĐK VN-2047-06 - Thuốc cấp cứu và giải độc. Glutathione Injection "Tai Yu" 600mg Bột pha tiêm-600mg - Glutathione

Saluta

0
Saluta - SĐK VN-7082-08 - Thuốc cấp cứu và giải độc. Saluta Bột pha tiêm - Glutathione

Fothion

0
Fothion - SĐK VN-10921-10 - Thuốc cấp cứu và giải độc. Fothion Bột pha tiêm - Glutathione

Glubay

0
Glubay - SĐK VN-10922-10 - Thuốc cấp cứu và giải độc. Glubay Bột pha tiêm - Glutathione

Glutathione Injection “Tai Yu”

0
Glutathione Injection "Tai Yu" - SĐK VN-15511-12 - Thuốc cấp cứu và giải độc. Glutathione Injection "Tai Yu" Bột pha tiêm - Glutathione

Reduced Glutathione Injection 300mg

0
Reduced Glutathione Injection 300mg - SĐK VN-14613-12 - Thuốc cấp cứu và giải độc. Reduced Glutathione Injection 300mg Bột pha tiêm - Glutathione

Reduced Glutathione Injection 600mg

0
Reduced Glutathione Injection 600mg - SĐK VN-14614-12 - Thuốc cấp cứu và giải độc. Reduced Glutathione Injection 600mg Bột pha tiêm - Glutathione