Danh sách

SaVi Mephenesin 500

0
SaVi Mephenesin 500 - SĐK VD-30497-18 - Thuốc giãn cơ và tăng trương lực cơ. SaVi Mephenesin 500 Viên nén bao phim - Mephenesin 500mg

Mepheboston 500

0
Mepheboston 500 - SĐK VD-31071-18 - Thuốc giãn cơ và tăng trương lực cơ. Mepheboston 500 Viên nén bao phim - Mephenesin 500mg

Decozaxtyl 500

0
Decozaxtyl 500 - SĐK VD-31384-18 - Thuốc giãn cơ và tăng trương lực cơ. Decozaxtyl 500 Viên nang cứng - Mephenesin 500mg

Mephespa Forte

0
Mephespa Forte - SĐK VD-13842-11 - Thuốc giãn cơ và tăng trương lực cơ. Mephespa Forte Hộp 5 vỉ x 10 viên nén dài bao phim - Mephenesin 500mg

Mustret 500

0
Mustret 500 - SĐK VD-13710-11 - Thuốc giãn cơ và tăng trương lực cơ. Mustret 500 Hộp 3 vỉ x 10 viên nén dài bao phim (vỉ nhôm-PVC); Hộp 1 chai 100 viên nén dài bao phim (chai nhựa HDPE) - mephenesin 500mg

Myocur Forte

0
Myocur Forte - SĐK VD-13843-11 - Thuốc giãn cơ và tăng trương lực cơ. Myocur Forte Hộp 5 vỉ x 10 viên nén dài bao phim - Mephenesin 500mg

Tanaldecoltyl F

0
Tanaldecoltyl F - SĐK VD-21571-14 - Thuốc giãn cơ và tăng trương lực cơ. Tanaldecoltyl F Viên nén bao phim - Mephenesin 500mg

Mesin 500

0
Mesin 500 - SĐK VD-25405-16 - Thuốc giãn cơ và tăng trương lực cơ. Mesin 500 Viên nén bao phim - Mephenesin 500mg

Décontractyl

0
Décontractyl - SĐK VD-26017-16 - Thuốc giãn cơ và tăng trương lực cơ. Décontractyl Viên nén bao phim - Mephenesin 500mg

Mephenesin 500-US

0
Mephenesin 500-US - SĐK VD-26032-16 - Thuốc giãn cơ và tăng trương lực cơ. Mephenesin 500-US Viên nén bao phim - Mephenesin 500mg