Danh sách

Sedatab

0
Sedatab - SĐK VD-0356-06 - Thuốc hướng tâm thần. Sedatab Viên bao phim - meprobamate, Valerian

Pialpax

0
Pialpax - SĐK VNB-2283-04 - Thuốc hướng tâm thần. Pialpax Viên nén bao phim - meprobamate, Valerian

Pambitax

0
Pambitax - SĐK VNA-4336-05 - Thuốc hướng tâm thần. Pambitax Viên nén bao phim - meprobamate, Valerian
Thuốc Dopalipax - SĐK VNB-1402-04

Dopalipax

0
Dopalipax - SĐK VNB-1402-04 - Thuốc hướng tâm thần. Dopalipax Viên bao phim - meprobamate, Valerian