Danh sách

Mezaodazin

0
Mezaodazin - SĐK VD-26825-17 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Mezaodazin Viên nén bao phim - Mequitazin 5 mg

Gludotine

0
Gludotine - SĐK VD-27930-17 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Gludotine Viên nén - Mequitazin 5 mg

Amquitaz 5

0
Amquitaz 5 - SĐK VD-27750-17 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Amquitaz 5 Viên nén - Mequitazin 5 mg