Danh sách

Thuốc Aluminium Phosphat Gel - SĐK VD-22829-15

Aluminium Phosphat Gel

0
Aluminium Phosphat Gel - SĐK VD-22829-15 - Thuốc đường tiêu hóa. Aluminium Phosphat Gel Hỗn dịch uống - Mỗi 20g chứa Nhôm phosphat gel 20% 12,38g