Danh sách

Meyermil gel

0
Meyermil gel - SĐK VD-33833-19 - Thuốc đường tiêu hóa. Meyermil gel Gel uống - Mỗi 20ml chế phẩm chứa Nhôm hydroxide (tương đương với nhôm hydroxyd gel khô 465,35mg) 356mg; Magnesi hydroxyd 466mg; Simethicon 20mg