Danh sách

Nước Oxy già 3%

0
Nước Oxy già 3% - SĐK VD-32104-19 - Thuốc khác. Nước Oxy già 3% Dung dịch dùng ngoài - Mỗi 20ml chứa Hydrogen peroxyd (50%) 1,2g