Danh sách

Aminol Injection

0
Aminol Injection - SĐK VN-21307-18 - Thuốc khác. Aminol Injection Dung dịch tiêm - Mỗi 20ml chứa L-arginin HCl 160mg; L-Histidin HCl. H2O 80mg; L-Lysin HCl. 2H2O 446mg; L-Methionin 142mg; L-Threonin 108mg; L-Tryptophan 36mg; Glycin 200mg; D-Sorbitol 1000mg