Danh sách

Povidon Iodin 10%

0
Povidon Iodin 10% - SĐK VD-31525-19 - Thuốc sát khuẩn. Povidon Iodin 10% Dung dịch dùng ngoài - Mỗi 20ml chứa Povidon iodin 2g