Danh sách

Cemofar 10%

0
Cemofar 10% - SĐK VD-31639-19 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Cemofar 10% Dung dịch uống - Mỗi 20ml dung dịch chứa Paracetamol 2g