Danh sách

TP Natri clorid 0,9%

0
TP Natri clorid 0,9% - SĐK VD-31909-19 - Thuốc sát khuẩn. TP Natri clorid 0,9% Dung dịch dùng ngoài - Mỗi 25 ml chứa Natri clorid 4,5g