Danh sách

TP Povidon iod 10%

0
TP Povidon iod 10% - SĐK VD-31196-18 - Thuốc sát khuẩn. TP Povidon iod 10% Dung dịch dùng ngoài - Mỗi 25 ml chứa Povidone Iod 2,5g