Danh sách

Nephgold

0
Nephgold - SĐK VN-21299-18 - Thuốc khác. Nephgold Dung dịch tiêm truyền - Mỗi 250 ml chứa L-Isoleucin 1,4g; L-Leucin 2,2g; L-Lysiri (dưới dạng L-Lysin acetat) 1,6g; L-Methionin 2,2g; L-Phenylalamin 2,2g; L-Threonin 1g; L-Tryptophan 0,5g; L-Valin 1,6g; L-Histidin 0,63g;