Danh sách

MXN

0
MXN - SĐK VN-21938-19 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. MXN Dung dịch tiêm truyền - Mỗi 250 ml chứa Moxifloxacin (dưới dạng Moxifloxacin hydroclorid) 400 mg