Danh sách

Manitol 10%

0
Manitol 10% - SĐK VD-33008-19 - Thuốc lợi tiểu. Manitol 10% Dung dịch tiêm truyền - Mỗi 250ml chứa Manitol 25g