Danh sách

Manitol 20%

0
Manitol 20% - SĐK VD-32142-19 - Thuốc lợi tiểu. Manitol 20% Dung dịch tiêm truyền - Mỗi 250ml dung dịch chứa Manitol 50g