Danh sách

Povidon Iodin 10%

0
Povidon Iodin 10% - SĐK VD-26455-17 - Thuốc sát khuẩn. Povidon Iodin 10% Dung dịch thuốc dùng ngoài - Mỗi 25ml chứa Povidon iodin 2,5 g