Danh sách

Meyersucral

0
Meyersucral - SĐK VD-33053-19 - Thuốc đường tiêu hóa. Meyersucral Cốm pha hỗn dịch - Mỗi 2g chứa Sucralfat 1000mg
Thuốc Eftisucral - SĐK VD-22110-15

Eftisucral

0
Eftisucral - SĐK VD-22110-15 - Thuốc đường tiêu hóa. Eftisucral Cốm pha hỗn dịch uống - Mỗi 2g chứa Sucralfat 1000mg