Danh sách

BFS-Hyoscin 40mg/2ml

0
BFS-Hyoscin 40mg/2ml - SĐK VD-26769-17 - Thuốc đường tiêu hóa. BFS-Hyoscin 40mg/2ml Dung dịch tiêm - Mỗi 2ml chứa Hyoscin butylbromid 40mg