Danh sách

Sticolic 500mg

0
Sticolic 500mg - SĐK VD-26434-17 - Thuốc hướng tâm thần. Sticolic 500mg Dung dịch tiêm - Mỗi 2ml dung dịch chứa Citicolin (dưới dạng citicolin natri) 500mg