Danh sách

Ondansetron Kabi 2mg/1ml

0
Ondansetron Kabi 2mg/1ml - SĐK VN-21732-19 - Thuốc đường tiêu hóa. Ondansetron Kabi 2mg/1ml Dung dịch tiêm - Mỗi 2ml dung dịch chứa Ondansetron (dưới dạng Ondansetron hydrochlorid dihydrat) 4mg