Danh sách

Emodum inj.

0
Emodum inj. - SĐK VN-21541-18 - Thuốc đường tiêu hóa. Emodum inj. Dung dịch tiêm - Mỗi 2ml dung dịch chứa Ranitidin (dưới dạng Ranitidin hydrochlorid) 50mg

Klevatidin inj sol50mg/2ml amp

0
Klevatidin inj sol50mg/2ml amp - SĐK VN-22100-19 - Thuốc đường tiêu hóa. Klevatidin inj sol50mg/2ml amp Dung dịch tiêm - Mỗi 2ml dung dịch chứa Ranitidin (dưới dạng Ranitidin hydrochlorid) 50mg