Danh sách

Tetracyclin 1%

0
Tetracyclin 1% - SĐK VD-24846-16 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Tetracyclin 1% Thuốc mỡ tra mắt - Mỗi 3 g chứa Tetracyclin hydroclorid 0,03g