Danh sách

Tetracyclin 3 %

0
Tetracyclin 3 % - SĐK VD-33524-19 - Thuốc điều trị bệnh da liễu. Tetracyclin 3 % Thuốc mỡ bôi da - Mỗi 3 g thuốc mỡ chứa Tetracyclin hydroclorid 0,09 g