Danh sách

Padobaby

0
Padobaby - SĐK VD-32292-19 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Padobaby Thuốc bột uống - Mỗi 3 gam bột chứa Paracetamol 325mg; Clorpheniramin maleat 2mg