Danh sách

Netilmicin 150mg/3ml

0
Netilmicin 150mg/3ml - SĐK VD-24803-16 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Netilmicin 150mg/3ml Dung dịch tiêm - Mỗi 3 ml dung dịch chứa Netilmicin (dưới dạng Netilmicin sulfat) 150 mg