Danh sách

Dầu khuynh diệp

0
Dầu khuynh diệp - SĐK VD-33438-19 - Thuốc khác. Dầu khuynh diệp Dầu xoa - Mỗi 30 ml dầu chứa Eucalyptol 18,9 g; Camphor 6 g