Danh sách

Cao sao vàng

0
Cao sao vàng - SĐK VD-24346-16 - Dầu xoa - Cao xoa. Cao sao vàng Cao xoa - Mỗi 3g cao chứa Menthol 33,66 mg; Camphor 584,16 mg; Tinh dầu bạc hà 178,22 mg; Tinh dầu tràm 643,56 mg; Tinh dầu hương nhu 56,44 mg; Tinh dầu quế 56,44 mg