Danh sách

Cao sao vàng

0
Cao sao vàng - SĐK VD-22992-15 - Dầu xoa - Cao xoa. Cao sao vàng Cao xoa - Mỗi 3g chứa Tinh dầu long não 0,825g; Tinh dầu bạc hà 0,270g; Tinh dầu tràm 0,270g; Tinh dầu hương nhu 0,090g; Tinh dầu quế 0,015g