Danh sách

Mediclophencid – H

0
Mediclophencid - H - SĐK VD-30759-18 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Mediclophencid - H Thuốc mỡ tra mắt - Mỗi 4 gam thuốc mỡ chứa Hydrocortison acetat 30mg; Cloramphenicol 40mg