Danh sách

Thuốc Cao sao vàng - SĐK VD-26922-17

Cao sao vàng

0
Cao sao vàng - SĐK VD-26922-17 - Dầu xoa - Cao xoa. Cao sao vàng Cao xoa - Mỗi 4g chứa Camphor 849,2mg; Menthol 425,2mg; Tinh dầu Bạc hà 525,2mg; Tinh dầu đinh hương 130,8mg; Tinh dầu tràm 210,8mg; Tinh dầu quế 53,2mg