Danh sách

Glusamin

0
Glusamin - SĐK VD-27309-17 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Glusamin Thuốc bột pha dung dịch uống - Mỗi 4g thuốc bột chứa Glucosamin sulfat (dưới dạng Glusamin sulfat natri clorid tương ứng với 1178 mg glucosamin base) 1500 mg