Danh sách

Atmethysla 500mg Inj

0
Atmethysla 500mg Inj - SĐK VD-25579-16 - Thuốc tác dụng đối với máu. Atmethysla 500mg Inj Dung dịch thuốc tiêm - Mỗi 4ml chứa Etamsylat 500mg