Danh sách

Ondansevit 8mg/4ml

0
Ondansevit 8mg/4ml - SĐK VN-20429-17 - Thuốc đường tiêu hóa. Ondansevit 8mg/4ml Dung dịch tiêm truyền - Mỗi 4ml dung dịch chứa Ondansetron (dưới dạng Ondansetron hydrochlorid dihydrat) 8mg

Ondansetron Kabi 2mg/1ml

0
Ondansetron Kabi 2mg/1ml - SĐK VN-21733-19 - Thuốc đường tiêu hóa. Ondansetron Kabi 2mg/1ml Dung dịch tiêm - Mỗi 4ml dung dịch chứa Ondansetron (dưới dạng Ondansetron hydrochlorid dihydrat) 8mg