Danh sách

Tetracyclin

0
Tetracyclin - SĐK VD-24550-16 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Tetracyclin Thuốc mỡ dùng ngoài da - Mỗi 5 g thuốc mỡ chứa Tetracyclin hydroclorid 50 mg