Danh sách

Fusidic 2%

0
Fusidic 2% - SĐK VD-21346-14 - Thuốc khác. Fusidic 2% Kem bôi da - Mỗi 5 gam chứa Acid fucidic 100mg