Danh sách

Thuốc Collydexa - SĐK VD-26800-17

Collydexa

0
Collydexa - SĐK VD-26800-17 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Collydexa Dung dịch nhỏ mắt, mũi, tai - Mỗi 5 ml chứa Cloramphenicol 20mg; Dexamethason natri phosphat 5mg; Naphazolin nitrat 2,5mg; Vitamin B2 0,2mg