Danh sách

Gentamicin

0
Gentamicin - SĐK VD-26801-17 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Gentamicin Dung dịch nhỏ mắt - Mỗi 5 ml chứa Gentamicin (dưới dạng Gentamicin sulfat) 15mg

Gentinex

0
Gentinex - SĐK VD-27297-17 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Gentinex Dung dịch nhỏ mắt - Mỗi 5 ml chứa Gentamicin (dưới dạng Gentamicin sulfat) 15mg