Danh sách

Eyesmox

0
Eyesmox - SĐK VD-33000-19 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Eyesmox Dung dịch nhỏ mắt - Mỗi 5 ml chứa Moxifloxacin (dưới dạng Moxifloxacin hydroclorid) 25mg