Danh sách

Thuốc Naphazolin 0

Naphazolin 0,05%

0
Naphazolin 0,05% - SĐK VD-29627-18 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Naphazolin 0,05% Dung dịch nhỏ mũi - Mỗi 5 ml chứa Naphazolin hydroclorid 2,5mg