Danh sách

Hepargitol 30

0
Hepargitol 30 - SĐK QLĐB-612-17 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Hepargitol 30 Dung dịch đậm đặc để pha tiêm truyền - Mỗi 5 ml chứa Paclitaxel 30mg

Paclispec 30

0
Paclispec 30 - SĐK VD-29174-18 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Paclispec 30 Dung dịch đậm đặc để pha tiêm truyền - Mỗi 5 ml chứa Paclitaxel 30mg