Danh sách

Irinotecan “Ebewe” 100mg/5ml

0
Irinotecan "Ebewe" 100mg/5ml - SĐK VN-21919-19 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Irinotecan "Ebewe" 100mg/5ml Dung dịch đậm đặc để pha dung dịch tiêm truyền - Mỗi 5 ml dung dịch chứa Irinotecan hydroclorid trihydrat 100mg